Varovanje podatkov

Vaši podatki so eno izmed področij, kateremuposvečamo izredno skrb in pozornost. Poskrbimo, da so vse zahtevene samo dosežene, ampak jih, če se le da, presežemo, saj sezavedamo občutljive narave tega področja.

Upravitelj Spletnega centra SKY POS, IZVIRNI d.o.o., je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov(ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojihuporabnikov.

Za potrebe poslovanja SKY POS(IZVIRNI d.o.o.) zbira naslednje uporabnikove podatke:


Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, neodgovarjamo.

Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudi IPnaslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta.Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejnipiškotek za identifikacijo in spremljanje sprememb.Na vaš računalnik lahko SKY POS shrani tudi nekatere trajnepiškotke, to so: identifikacijska številka uporabnika v šifriraniobliki (za prepoznavanje ob naslednjem obisku), piškotki sistemaGoogle Analytics (analiza obiskov spletnega mesta),...

Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se na strežniku SKY POS(IZVIRNI d.o.o.) shranjujejo trajno. Sejni piškotki se vpomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in seizbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjenina računalniku obiskovalca.

Upravitelj SKY POS lahko podatke v anonimiziranisumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz.

Upravitelj Spletnega centra SKY POS podatkov ouporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam.Podporni službi (npr. partnersko podjetje katero vam je prodalo naš produkt ali storitev) bomo zaupali le uporabnikovnaslov. Z uporabnikom bomo stopili v stik prek sredstevkomunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno nenasprotuje.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih SKY POS(IZVIRNI) zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če jetaka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je takoukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimiorgani ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov SKY POS.