SKY POS Rest

SKY POS Rest

REST je softverski paket prilagođen restoranima za brzu i laku operaciju . Paket uključuje upravljanje radnog vremena, brze porudžbine u kuhinji , izdavanje fakture na osnovu sačuvanih računa , prestanak ugovora sa jednim klikom i kontroliše sav vaš posao , čak i iz daljine.

"Poslujte sa kontrolom!"

Prednosti paketa

Prijavljivanje konobara sa Checkout kodom , magnetna kartica , RFID kartice , itd

Mogućnost primene, kao što su: zaposleni , administrator, menadžer, itd.

Funkcija touchscreen

Lako invenura ( uključujući i vage stavki )

Izveštaji u grafičkom formatu i tabele

Registar pravnih lica

Bezbednost sistem za snimanje svih aktivnosti programa za vašu bezbednost

Praćenje prodaje u realnom vremenu sa udaljene lokacije (preko interneta)

Screenshots

Naši poslovni partneri

our partners 24ur.com Adobe SKY.fm Klopa do vrata