SKY POS Shop

SKY POS Shop

Paket obuhvata sve oblasti servisa i komercijalnih aktivnosti , bez obzira na veličinu vašeg poslovanja, omogućuje istovremeni rad više kancelarija i skladišta , a takođe omogućava lako iskustvo.

"Budi profesionalac!"

Prednosti paketa

Zajednička plaćanje (gotovina, kartica)

Automatski arhiviranje kompletnu bazu podataka na serveru

Izveštaj

Izvoz podataka

Fakturisanje oporezuje ( da se registrujete)

Komandni Papirne fakture

Proizvodnja dostavnica

Redovne nadogradnje preko interneta

Screenshots

Naši poslovni partneri

our partners 24ur.com Adobe SKY.fm Klopa do vrata